İletişim » 0312 719 41 05 - 0312 719 40 62

  

 

 

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA MAL SATIN ALIMLARI İHALE EVRAKLARI

 

    

       

 

   

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesinin Hazırlanması

                Tarih:

1.             Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

 

·         14 adet 250x1000 TEK KATLI VALS

·         4 adet RANDIM KANTARI

 

2.             Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

 

3.             İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

                DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

            UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

                Telefon            :      0312-719 41 05

                Fax                  :      312-719 41 04

4.             Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dâhil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

 

5.             Teklifler en geç 15.05.2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese teslim edilecektir.

 

6.             Fiyat teklifleri tarafımızdan/adresimizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

 

                (I)           FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dâhil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir. 

Teslim Adresi: UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

(II)          DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir. 

 

(III)         TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

 

7.            Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

              

                Telefon            :      0312-719 41 05

                Fax                  :      0312-719 41 04

               Web adresi             : www.demirbasun.com.tr

Saygılarımla,

SERCAN DEMİRBAŞ

(Görevlinin Adı)

ŞİRKET MÜDÜRÜ

 (Unvanı/Görevi)

DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

 (Kurum Adı)

UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

(Adres)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

 

 

            Sipariş No                   :  ____________________________________________

            Sipariş Tarihi               :  ­­­­­­____________________________________________

            Alıcının Adı                :  ____________________________________________

            Alıcının Posta Adresi  :  ­­­­­­­­____________________________________________

                                                   ____________________________________________

            Telefon No.                    ____________________________________________

            Faks No.                         ____________________________________________

 

            Konu:                             ____________________________________________

                                                   ____________________________________________

                                                   _________________________________’nın temin işi.

 

KİME:  {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

 

Sayın Yetkili:

 

            Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur. 

 

            Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

 

Saygılarımla,

SERCAN DEMİRBAŞ

(Görevlinin Adı)

ŞİRKET MÜDÜRÜ

 (Unvanı/Görevi)

DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

 (Kurum Adı)

UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

 (Adres)

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

Projenin Adı    :DEMİRBAŞ UN KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ

Alıcı    :           DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Satıcı    :          

Sözleşme no    : 06.02.BÜİ.13.00029

 

 

1.         Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

Sıra No:

Malın Cinsi/ Kalem No.

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Fiyat      

Teslim Süresi

1

250X1000 TEK KATLI VALS

14

 

 

 

2

RANDIMAN KANTARI

4

 

 

 

Genel Toplam

 

 

            KDV (%):18 =

            Toplam:

            Yedek Parçalar             :

            Araçlar ve Aksesuarlar :

Kullanma Kılavuzları   :

Bakım Koşulları          :

 

2.         Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

 

3.         Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

 

4.         Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

 

5.         Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

 

6.         Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: 

7.         İstenen teknik özellikler

                        (I)         Genel Tanım

                        (II)       Teknik Özellikler ve Standartlar: Şartnamelerde belirtilen teknik özellikler ve hususlar kabul edilmiştir.

                        (III)      Performans değerleri  

  

            Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}         

 

8.         Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

               TEDARİKÇİNİN ADI:

            Yetkili Kişinin İmzası           

            Yer:

            Tarih:

 

 

MAKİNE EKİPMAN ALIMLARINDA İDARİ ŞARTNAME

 

1. İş Sahibinin;

    a.  Adı: DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

    b.  Adresi: UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

    c.  Telefon Numarası:  0312-719 41 05

                Fax         :      0312-719 41 04

    e.  Elektronik Posta Adresi: www.demirbasun.com.tr

    f.  Firma Yetkilisinin Adı-Soyadı-Unvanı: SERCAN DEMİRBAŞ Yetkili Müdür

 

2. Satın Alma Konusu İşin;

    a.  Adı: DEMİRBAŞ UN KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ

    b.  Tanımı: Makine Alımı

    c. Yapılacağı Yer (Teslim Adresi): UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

    d.  (Fiziki) Miktarı ve Türü:

·         14adet 250X1000 TEK KATLI VALS

·         4 adet RANDIMAN KANTARI

 

Sıra No

Malın Cinsi/Kalem No

Miktar (Adet)

1

250X1000 TEK KATLI VALS

14

2

RANDIMAN KANTARI

4

 

    e.  Hizmete Ait (varsa) Diğer Bilgiler: YOK

 

3. Satın Alma İşine İlişkin Bilgiler;

 a.  Satın Alma Usulü: REKABETE AÇIK ULUSAL İHALE USULÜ

 b.Satın Alma İşinin Yapılacağı Adres: UĞURÇAYIR MAH.BALÇİÇEK SOKAK NO:71 AYAŞ/ANKARA

 c. Satın Alma Komisyonu Toplantı Yeri: DEMİRBAŞ UN KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ

    d.  Tarihi ve Saati:15.05.2020 SAAT: 10.00

4. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son teklif Verme Tarih ve Saati:

    a.  Tekliflerin Sunulacağı Yer: DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

    b.  Son Teklif Verme Tarihi: 15.05.2020 SAAT: 10.00

    c.  Tekliflerin Açılma Tarihi ve Saati: 15.05.2020 SAAT: 12.00

 

5. Satın alma dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

Mal Alımı teklifleri hazırlanırken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap uygulama kapsamında 2019/30 numaralı tebliğ, satın alma kitabı ve uygulama rehberine göre hazırlanmalıdır.

a.       İdari Şartname

b.      Teknik Şartnameler

c.       Teklif Vermeye Davet

d.      Temin Kayıt ve Şartları

6. Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin teslim alındığı tarihten itibaren en az 45 (kırkbeş) gün olacaktır.

7. Teklif verecek olanların iş sahibi yatırımcı tarafından onaylı dokümanı alması zorunludur.

8.  Teklifler, teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir.

9. Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenecek ve mutlaka tarih olacaktır.

10. Tekliflerin dili Türkçe, para birimi ve ödeme Türk Lirası ile olacaktır. Teklif fiyatı açık olarak ( yazı ve rakam ile) belirtilecek olup, yukarıdaki teslim adresine teslim masrafları dâhil olmak üzere, KDV hariç olarak verilecektir. 

11. Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği yazılı olarak belirtilecektir.

12. Potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri (noter onaylı), vergi levhası fotokopisi,  üreticisi ise kapasite raporu aslı sanayi sicil belgesi eklenecektir.

13. Üretici değil ise  banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) Bu belgeleri eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak değerlendirilecektir.

14. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dâhil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilecektir.

15. Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir. 

16. Satın alma işlemleri sonucu, kararın satın alma yetkisi komisyon tarafından onaylandığı ve sipariş mektubunun yüklenici eline ulaştığı günü izleyen en geç 5(beş) gün içinde sözleşme imzalanacaktır.

17. Aranılan nitelikleri taahhüt eden fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılacaktır.

18. Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.Etap kapsamında 2019/30 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan usul ve esaslarına göre yapılacaktır.

19. Bu satın alma ve sözleşmenin uygulanmasında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13.Etap kapsamında 2019/30 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde oluşacak ihtilaflarda ANKARA mahkemeleri yetkilidir.

20.Yüklenici sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

21. Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışların tespit edilmesi halinde oluşacak zarar yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasını engel olacak olması halinde imzalanan sözleşmeler, yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan geçersiz sayılır.

22. Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı tarafından gerçekleşir.

23. Yatırımcı satın alma ve yeterlilik konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

24. Teklif hazırlama giderleri maliyetlere eklenmez.

25. İhaleyi kazanan firmadan banka teminat mektubu (kati teminata ait şartlar) alınacaktır.

26.Vergi, resim ve harçlarla vb. giderlerin yüklenici tarafından ödenecektir.

27. Bakım imkânları ve yedek parça sağlama kolaylığı yüklenici tarafından sağlanacaktır.

28. Diğer hususlar : YOKTUR

İş bu şartname 3(üç) sayfa 28 (yirmi sekiz ) maddeden oluşmakta olup, tarafımızca imza altına alınmıştır.

        YATIRIMCI                                                                                 YÜKLENİCİ

 

       Firma Yetkilisi                                                                               Firma Yetkilisi

        İmza, Kaşe                                                                                      İmza, Kaşe

 

 

 

 

 

 

DEMİRBAŞ UN SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETİ

DEMİRBAŞ UN KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ İÇİN ALINACAK MAKİNALARA AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Tebliği kapsamında işletmemiz tarafından DEMİRBAŞ UN KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ için alınacak mal, malzeme ve ekipman alımı yapılacaktır. Alınacak mal, malzeme ve ekipmanlara ait özellikler, sorumluluklar, satın alma koşulları ve yapılması gerekenler aşağıdadır.

 

Madde 1. Demirbaş Un Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenileme Projesi İçin Alınacak Mal, Malzeme ve Ekipmanların Cinsi, Miktarı ve Özellikleri

İhale kapsamında alınacak mal, malzeme ve ekipmanların miktarları ve taşıma gereken asgari özellikler aşağıdaki gibidir.

 

ALINACAK MAKİNE EKİPMANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

   

1.      250X1000 TEK KATLI VALS (14 ADET)

 

·         Vals topları: 250x1000

·         Top mili: 1050 çelik

·         Top sıyırıcı: Ağırlık sistemi

·         Gövde: 3-15mm platine

·         Boya: fırın boyası

·         Merdane Motoru: (0.59kw)

·         Merdane: Çift merdane

·         Merdane Sistemi: Kaydırılabilir sistem

·         Merdane Kontrol Ünitesi: Elektronik kumanda sistemi. Panelde manuel devir ayarlama. Max-Min seviye ayarlama ve akım gösterimi.

·         Üretimde devamı kolaylaştırıcı Kolay Top Değişimi

·         Ürün girişinde rutubet alma sistemi.

·         Top ayar saati, basınç göstergesi, basınç regülatörü,  hava şartlandırıcısı.

·         Kendinden gerdirmeli 4 kasnaklı kayış mekanizması

·         Merkezi yağlama sistemi.

·         Vals motorları kullanıcıya ait olacaktır.

·         Vals ağırlığı 3200 kg olacaktır.

·         Eni: 1740mm

·         Boyu:2170mm

·         Yükseklik:2170mm

 

2.      RANDIMAN KANTARI (4 ADET)

·         Yükseklik:2234mm

·         Eni:930mm

·         Boyu: 1236mm

·         Randıman kantarları un fabrikasında değişik ürünlerin tartılması amacıyla kullanılır. Giren buğday ve çıkan ürünler tartılarak fabrikanın randımanı ve kapasitesi hesaplanır. Bu bilgiler kantarların üzerinden veya merkez bilgisayardan okunabilir. Saatlik, günlük veya haftalık rapor ve çizelgeler görülebilir.  Makinanın üst ve alt tarafında pnömatik kontrollü kapaklar mevcuttur. Önce aşağıdaki kapalıyken üstteki açılır ve makinanın içerisine ürün dolmaya başlar. Loadceller yardımıyla tartılan ürün istenilen ağırlığa geldiğinde üstteki kapaklar kapanır ve aşağıdaki açılarak ürün boşaltılır.

Madde 2. Sorumluluklar

    İhaleye konu olan mal, malzeme ve ekipmanların 1. Maddede belirtilen özellikleri taşımaması durumunda işveren mal, malzeme ve ekipmanları satın almayabilir. Tedarikçi ilgili maddede belirtilen asgari şartları taşımak zorundadır. Tedarikçi mal, malzeme ve ekipmanlara ait asgari şartları sağladığı takdirde yapılacak sözleşmede belirtilen hususlar dikkate alınarak işveren mal, malzeme ve ekipmanları satın alacaktır.

    Tedarikçi söz konusu ihale kapsamında ihaleye teklif vermekte ve vermemekte serbesttir. Tedarikçi ile işveren arasında yapılacak sözleşmede fiyat kesin ve sabit olacaktır. Sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlama yapılmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.

Madde3. Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tedarikçiler söz konusu mal, malzeme ve ekipmanlara ait tekliflerini en geç Ek 1 – a: Teklif vermeye Davet ( Mal alımları için) formunun 3. Maddesinde belirtilen adrese aynı formun 5. Maddesinde belirtilen tarihe kadar kapalı zarf usulü ile vermek zorundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili dokümanlarda belirtilen idari hususlar ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan en az 3 (üç) geçerli teklifin fiyatlarının mukayesesi esas olacaktır. Hiçbir teklif son başvuru tarihinden önce açılmayacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnameye aykırı teklifler fiyatına bakılmaksızın ret olunacaktır. Değerlendirme sonucunda, ilgili dokümanlarda belirtilen idari hususlar ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan geçerli teklifler arasında en düşük fiyat teklifini veren tedarikçi seçilecektir.

 

 

 

 

 

Potansiyel tedarikçilerin istenilen evraklar;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi aslı, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri (noter onaylı), vergi levhası fotokopisi,  üreticisi ise kapasite raporu aslı ve sanayi sicil belgesi eklenecektir. Üretici değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) Bu belgeleri eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak değerlendirilecektir